Saturday, 17 November 2012

AKTIVITI 4

*

Berdasarkan gambar, isi tempat kosong. Kemudian, baca ayat tersebut dengan lengkap.

*Saya menggunakan _____________ untuk melintas jalan raya yang sibuk.


*Saya akan melintas di _______________ sewaktu pergi dan pulang dari sekolah.


*Semasa melintas di jalan raya yang sibuk, kita juga boleh menggunakan _______________.


*Kenderaan akan berhenti di hadapan _______________ supaya kita boleh melintas jalan raya dengan selamat.

No comments:

Post a Comment