Saturday, 17 November 2012

AKTIVITI 3


  Baca frasa. Kemudian, lengkapkan ayat di bawah.
   
Ahmad hendak melintas jalan raya. Dia hendak pergi ke sekolahnya.sebelum melintas, Ahmad berhenti di _______________ . Dia berhenti untuk _______________ , ke kiri dan ke kanan semula.
 Kemudian, dia _______________ kenderaan. Seterusnya dia _______________ sebelum melintas jalan raya. Setelah itu, berulah dia _______________. Dengan berwaspada dan berhati-hati.

No comments:

Post a Comment